Користувацька угода

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (УГОДА КОРИСТУВАЧА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОНЛАЙН КІНОТЕАТРУ

ПРЕДМЕТ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

1.1. Предметом цієї Публічної оферти (Угоди користувача) (далі - «Угода» ) є відносини між ГО “Віз-арт” яка зареєстрована і діє за законодавством України, що є власником та адміністратором (далі - «Адміністратор» ) сайту https://bigshort.com.ua/ (далі - «Сайт» ), і Вами (далі - «Користувач» ), щодо використання онлайн-кінотеатру Big Short (далі - «Онлайн-кінотеатр»), зокрема Контенту, доступ до перегляду якого надається за допомогою Онлайн-кінотеатру, а також інших послуг, що надаються за допомогою Онлайн-кінотеатру. 

1.2.Користувачем визнається будь-яка фізична особа, яка використовує Онлайн-кінотеатр. 

Онлайн-кінотеатр надає Користувачам доступ до перегляду та/або прослуховування Контенту, а також можливість користування іншими послугами Онлайн-кінотеатру в режимі реального часу за допомогою Сайту на пристроях, підключених до мережі Інтернет (далі - «Пристрої» ). 

1.3. Контентом є аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали, доступ до перегляду яких надається Користувачам за допомогою Онлайн-кінотеатру. 

1.4.Дана Угода є публічною офертою. Вчинення Користувачем дій, зазначених в цій Угоді, включаючи, але не обмежуючись: використання Користувачем Онлайн-кінотеатру, будь-яких його послуг, перегляд і/або прослуховування Контенту, відправка реєстраційних форм, надання інформації, перехід по відповідним гіперпосиланням, а також проставлення відповідної позначки в процесі реєстрації в Онлайн-кінотеатрі, та інші дії, зазначені в цій Угоді, є повною і беззастережною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, з усіма її змінами і доповненнями, і беззастережним прийняттям її умов, і свідчить про укладення двосторонньої угоди між Адміністратором та Користувачем. 

1.5. У разі незгоди Користувача з будь-якою із умов цієї Угоди, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Онлайн-кінотеатру.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

2.1. Використання Користувачем Онлайн-кінотеатру, будь-яких його послуг, перегляд та/або прослуховування Контенту, а також реєстрація Користувача в Онлайн-кінотеатрі (створення облікового запису) є повним і беззастережним акцептом цієї Угоди і означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, з усіма її змінами і доповненнями, і беззастережне прийняття її умов. У разі незгоди Користувача з будь-якою з умов цієї Угоди, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Онлайн-кінотеатру. Користувач зобов'язується використовувати Онлайн-кінотеатр тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватися умов цієї Угоди, не порушувати права та законні інтереси Адміністратора та/або правовласників Контенту. 

2.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами цієї Угоди та самостійно відстежувати їх зміни - регулярно (не рідше одного разу в чотирнадцять днів) знайомиться зі змістом цієї Угоди. Продовження використання Користувачем Онлайн-кінотеатру після будь-яких змін та/або доповнень Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. 

2.3. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених в Угоді, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання. Користувач цим підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого як мінімально дозволений в Україні для перегляду відповідного Контенту і/або для можливості здійснення оплати за перегляд Контенту в випадках, передбачених Адміністратором. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов'язується утриматися від доступу до перегляду такого Контенту і/або від здійснення оплати за його перегляд без згоди батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов цього пункту Угоди фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Адміністратор не несе відповідальності за законність перегляду/прослуховування Контенту Користувачем/фізичною особою. 

2.4. Користувач гарантує, що при використанні Онлайн-кінотеатру не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Онлайн-кінотеатру, перегляду/прослуховування, копіювання Контенту, зокрема, системи територіального обмеження доступу до перегляду Контенту по IP-адресами, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи Онлайн-кінотеатру. Також Користувач зобов’язується утримуватися від несанкціонованого блокування рекламної інформації в Онлайн-кінотеатрі. Користувач, зареєстрований в Онлайн-кінотеатрі, має право розміщувати в інтерфейсі Онлайн-кінотеатру коментарі щодо Онлайн-кінотеатру, Контенту, інших послуг, що надаються Користувачу. 

2.5. Користувач не має права розміщувати без попередньої письмової згоди Адміністратора рекламну інформацію в своїх коментарях або використовувати Онлайн-кінотеатр для рекламування або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів та/або послуг будь-яким іншим, не узгодженим з Адміністратором, способом. Користувач зобов'язується в своїх коментарях утримуватися від розміщення інформації в текстовій або будь-який інший формі, яка принижує честь і гідність, порушує права і свободи інших Користувачів та/або третіх осіб, розпалює міжрелігійну, міжрасову, міжетнічну ворожнечу, містить нецензурну лексику, завідомо неправдиву інформацію, та таку, що ганьбить честь і гідність, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб або будь-яким іншим способом порушує умови цієї Угоди або чинного законодавства, що застосовується до цієї Угоди та/або за місцезнаходженням Користувача. Користувач несе повну відповідальність за свої дії в зв'язку з розміщенням коментарів і зобов'язується врегулювати суперечки, претензії, вимоги третіх осіб, пред'явлених у зв'язку з цим, самостійно і за свій рахунок. 

2.6. У разі залучення Адміністратора до відповідальності за розміщений Користувачем коментар або іншу інформацію, Адміністратор має право здійснювати дії щодо встановлення місцезнаходження та розшуку Користувача для залучення такого Користувача як співвідповідача та/або відшкодування завданої шкоди. Користувач цим надає свою згоду на отримання інформаційних, в тому числі, рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до Угоди, способом, зокрема в інтерфейсі Онлайн-кінотеатру, в будь-який період часу, а також за адресою електронної пошти, номером телефону Користувача або іншим способом. Користувач цим надає свою згоду Адміністратору використовувати телефонний номер (номери) Користувача, які останній використовував для комунікації з Адміністратором та/або здійснення платіжних операцій в Онлайн-кінотеатрі, для дзвінків, направлення інформаційних повідомлень, будь-яким незаборонених чинним законодавством України, застосовним до Угоди, способом.

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

3.1. Адміністратор зобов'язується відкрити Користувачу доступ до Онлайн-кінотеатру в порядку і на умовах, передбачених цією Угодою. Адміністратор має право на свій розсуд і без спеціального попередження Користувача обмежити доступ Користувача до Онлайн-кінотеатру, певним одиницям Контенту, в тому числі за допомогою системи територіального обмеження доступу до перегляду Контенту за IP-адресами Користувачів, змінювати перелік та інші характеристики Контенту, іншої інформації, розміщеної в Онлайн-кінотеатрі, а також функціональні параметри Онлайн-кінотеатру. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Адміністратором прав щодо даного пункту Угоди. 

3.2. Адміністратор має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, що застосовується до цієї Угоди, з метою недопущення несанкціонованого доступу до Онлайн-кінотеатру, розміщеному на ньому Контенту, дестабілізації роботи Онлайн-кінотеатру та інших дій, що порушують права та законні інтереси Адміністратора та/або правовласників Контенту. Адміністратор надає Користувачу Доступ до Контенту для легального некомерційного індивідуального використання, способами, зазначеними в цій Угоді. 

3.3. Передача третім особам доступу до перегляду Сервісу, в тому числі для групового перегляду та/або іншого поширення (в тому числі, але не обмежуючись, продаж або інше відчуження Користувачем свого облікового запису в Онлайн-кінотеатрі), є грубим порушенням Угоди користувача. Адміністратор залишає за собою право без попередження блокувати профіль Користувача та/або користувачів, що порушує (-ють) умови використання (Недобросовісний Користувач) та/або блокувати прийом платежів з платіжних карток Користувача та/або Користувачів, які використовуються для придбання Доступу до Контенту Онлайн-кінотеатру, а також, з метою захисту ліцензійних прав Адміністратора і правовласників авторських і/або суміжних прав на Контент, розміщений на сайті, деактивувати послуги, обмежувати та/або блокувати доступ до перегляду Контенту, без повернення Користувачеві та/або третім особам, які отримали доступ до Профілю такого Користувача з метою придбання і/або перегляду одиниць Контенту, сплачених грошових коштів, або застосовувати інші методи, з метою запобігання неавторизованої передачі Доступу до Контенту Онлайн-кінотеатру іншим Користувачам або третім особам. Користувач, який надає доступ до свого Профілю третім особам, самостійно несе ризик можливих претензій з боку третіх осіб, яким недобросовісний користувач неправомірно надав доступ до свого Профілю і зобов'язується врегулювати всі можливі претензії таких третіх осіб власними силами і за свій рахунок, без залучення Адміністратора. Цим Користувачам повідомляється, що в разі виявлення фактів порушення Угоди користувача і порядку використання Онлайн-кінотеатру, Адміністратор має право використовувати всі способи захисту порушеного права, в тому числі, але не виключно: звертатися в правоохоронні і судові органи, з метою залучення недобросовісного Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення. 

3.4. Адміністратор має право на свій власний розсуд, незалежно від попередження Користувача та без пояснення причин, змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, коментарі тощо. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачу такими діями. Адміністратор залишає за собою право на свій розсуд змінювати і/або доповнювати Угоду, умови програм лояльності, наявність подарунків, вимоги до доступу до перегляду Контенту та інше в будь-який час без будь-якого попередження Користувача. Адміністратор має право на свій власний розсуд встановлювати будь-які обмеження у використанні Онлайн-кінотеатру, а також в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку, без отримання згоди зі сторони Користувача. 

3.5. Адміністратор має право встановити вікові обмеження при доступі Користувачів до Контенту. Користувачі, які не досягли зазначеного Адміністратором віку, зобов’язуються утримуватися від доступу до такого Контенту. Про вікові обмеження Адміністратор може повідомляти Користувачів шляхом розміщення інформаційних знаків на сторінках з Контентом та/або за допомогою інформаційних повідомлень, які демонструються Користувачу перед початком перегляду одиниці Контенту та /або в описовій частині до Контенту. 

3.6. Адміністратор не здійснює попередню модерацію коментарів, розміщених Користувачами в Онлайн-кінотеатрі. Адміністратор вживає заходи, направлені на захист прав та законних інтересів виключно після звернення зацікавленої особи до Адміністратора в порядку, встановленому в цій Угоді. Цим Адміністратор залишає за собою право обмежити чи прибрати з Онлайн-кінотеатру функцію коментарів без будь-якого сповіщення Користувачів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.1. У разі невиконання та/або неналежного виконання умов цієї Угоди, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, яке застосовується до Угоди. Винна в невиконанні та/або неналежному виконанні своїх зобов'язань за цією Угодою Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням документально підтверджені збитки. 

4.2. Адміністратор має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Онлайн-кінотеатру або до його окремих послуг, зокрема, але не виключно, у випадку порушення Користувачем умов цієї Угоди, чинного законодавства, що застосовується до цієї Угоди, а також у разі, якщо у Адміністратора є підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності Онлайн-кінотеатру та/або такими, які можуть привести до порушення прав, законних інтересів Адміністратора та/або правовласників Контенту, завдати шкоди їх діловій репутації і тому подібне. У разі, якщо призупинення/обмеження/припинення доступу до Онлайн-кінотеатру сталися з вини Користувача, в тому числі внаслідок вищевказаних дій, грошові кошти, сплачені Користувачем за доступ до перегляду платного Контенту, поверненню не підлягають. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачу такими діями. Користувач самостійно несе відповідальність за свої дії, пов'язані з використанням Онлайн-кінотеатру, розміщенням коментарів та іншої інформації в інтерфейсі Онлайн-кінотеатру. 

4.3. Користувач розуміє і погоджується з тим, що: Доступ до Онлайн-кінотеатру, зокрема до Контенту, інших послуг, надається "в тому вигляді, як є", і Адміністратор не гарантує їх відповідність очікуванням Користувача. 

4.4.1. Адміністратор не несе перед Користувачем відповідальність за зміст Контенту або іншої інформації, розміщеної в Онлайн-кінотеатрі Адміністратором, іншими Користувачами або третіми особами. Відповідальність за зміст Контенту повністю несуть його правовласники. 

4.4.2. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність рекламної інформації, розміщеної в Онлайн-кінотеатрі, і за якість рекламованих товарів/послуг. 

4.4.3. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які технічні несправності, затримку в обробці або передачі даних, затримку надходження платежів за послуги платного доступу до перегляду Контенту, неправомірний доступ третіх осіб до перегляду Контенту, збереження логіна та пароля Користувача. 

4.4.4. Адміністратор не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу Онлайн-кінотеатру і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачу через технічний збій апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні. 

4.4.5. Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або діловій репутації, які виникли в зв'язку з використанням Онлайн-кінотеатру, зокрема перегляду Контенту або використанням інших послуг, що надаються за допомогою Онлайн-кінотеатру. У будь-якому випадку, при оплаті Користувачем послуг платного доступу до перегляду Контенту, Сторони приймають і погоджуються з тим, що сума можливої компенсації Адміністратором збитків Користувачів за будь-які порушення, пов'язані з використанням Онлайн-кінотеатру або цією Угодою, обмежена сумою такої оплати, внесеної Користувачем за відповідну послугу. У разі пред'явлення до Адміністратора та/або третьої особи будь-яких претензій, позовів, а також будь-яких інших вимог, що мають відношення до використання Онлайн-кінотеатру Користувачем або третьою особою з облікового запису Користувача, Користувач зобов'язаний врегулювати вищевказані претензії/позови/вимоги своїми силами і за свій рахунок і компенсувати в повному обсязі всі витрати і збитки, завдані Адміністратору. 

4.4.6. Адміністратор не несе жодної відповідальності за доступність і зміст веб-сайтів третіх осіб в мережі Інтернет, перехід до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в інтерфейсі Онлайн-кінотеатру, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням таких веб-сайтів. Контент розміщується в Онлайн-кінотеатрі українською мовою або іншими мовами з дубляжем/перекладом/озвученням/субтитрами або без таких за вибором Адміністратора. 

4.5. Користувач приймає і погоджується на перегляд та/або прослуховування Контенту в тій мовної версії, яка доступна в Онлайн-кінотеатрі.

НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРЕГЛЯДУ КОНТЕНТУ ТА РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

5.1. Квиток (далі – «Квиток») – надає Користувачу можливість переглянути кіносеанс або майстер-клас на котрий придбано Квиток. 

5.2. Реєстрація здійснюється шляхом введення Користувачем інформації у всіх обов’язкових полях формі реєстрації в на Сайті. Наступний вхід в зареєстрований обліковий запис Користувача здійснюється шляхом його авторизації. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для забезпечення безпеки свого облікового запису в Онлайн-кінотеатрі, включаючи контроль за адресою електронної пошти (логіном), зазначеним в обліковому записі, збереженням логіна та пароля Користувача. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача, а також за будь-які наслідки, які спричинило таке використання. 

5.3. Користувач зобов'язується негайно повідомити Адміністратора про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами. У разі втрати інформації та/або неможливості увійти в свій обліковий запис, Користувач може його відновити, шляхом введення своєї адреси електронної пошти (логіну), на який буде автоматично відправлено листа з посиланням для відновлення пароля. 

5.4. Послуги платного доступу до перегляду Контенту надаються Користувачу в порядку і на умовах, які зазначені нижче: Платний доступ до перегляду Контенту може надаватися Користувачу, за умови внесення таким Користувачем відповідної плати за платний доступ до перегляду Контенту. Платний доступ до перегляду Контенту має різну вартість, яка зазначається на Сайті. Адміністратором можуть бути встановлені обмеження доступу до перегляду сплаченого доступу до перегляду Контенту одночасно з кількох Пристроїв. 

5.5. Вартість платного доступу до перегляду Контенту і перелік Контенту, доступного до перегляду Користувачем за допомогою такого доступу, можуть бути змінені Адміністратором в будь-який момент на свій розсуд без будь-якого попередження про це Користувача. Оплачуючи платний доступ до перегляду Контенту, Користувач повідомлений та погоджується з тим, що: Користувач і Адміністратор за умовами цієї Угоди підтверджують та погоджуються, що Послуги з надання платного доступу до перегляду Контенту вважаються наданими в момент їх оплати Користувачем. 

5.6. Послуга вважається наданою Адміністратором належним чином і в повному обсязі, незалежно від факту використання Користувачем наданого доступу в Онлайн-кінотеатрі. Зазначена умова розповсюджується на випадки здійснення оплати за Послуги з надання платного доступу до перегляду Контенту разом з послугами/продуктами третіх осіб. 

5.7. Після закінчення терміну дії оплаченого доступу до перегляду Контенту, такий Контент стає недоступним для Користувача. Користувач цим визнає і погоджується, що, в день, коли Контент вперше стає доступним в Онлайн-кінотеатрі послуга з надання доступу до такого Контенту вважається наданою Адміністратором в повному обсязі. Грошовою одиницею обліку наданих / спожитих Послуг є гривня. Адміністратор проводить розрахунки з Користувачем самостійно або із залученням третіх осіб (Партнерів/Комісіонерів/Агентів) тощо.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

6.1. Доступ до Онлайн-кінотеатру надається з урахуванням технічних вимог, передбачених цією Угодою та в інтерфейсі Онлайн-кінотеатру. Користувач підтверджує і погоджується, що доступ до Онлайн-кінотеатру надається Користувачу тільки за допомогою Пристроїв. 

6.2. Послуги можуть бути недоступні (мати обмежену функціональність) при використанні Пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Онлайн-кінотеатру, а також у разі наявності інших обмежень, передбачених Адміністратором. Перелік пристроїв, які використовуються Користувачем, може змінюватися останнім в своєму обліковому записі. Максимальна кількість пристроїв, які Користувач може використовувати одночасно - 1 (один) одиниця. 

6.3. Адміністратор встановлює технічні засоби захисту Контенту від несанкціонованого доступу та/або інших дій, заборонених згідно з умовами цієї Угоди або чинного законодавства, що застосовується до Угоди. Для доступу до перегляду Контенту в Онлайн-кінотеатрі за допомогою Пристрою необхідно, щоб у Користувача було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє відтворювати Контент. Якість перегляду Контенту залежить від швидкості роботи мережі Інтернет та інших критеріїв, зокрема моделі використовуваного Пристрою, про які Адміністратор інформує Користувача. 

6.4. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу в мережу Інтернет, купівлі та встановлення для відповідних Пристроїв і програмних додатків, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цієї Угоди, і Адміністратор не несе за ці дії Користувача або третіх осіб відповідальності. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або іншої особи, викликані або пов'язані з використанням Онлайн-кінотеатру.

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС (ПРОФІЛЬ) КОРИСТУВАЧА

7.1. Після реєстрації в Онлайн-кінотеатрі в порядку, передбаченому розділом 5 цієї Угоди, Користувач отримує доступ до свого облікового запису. 

7.2. Під обліковим записом в рамках цієї Угоди передбачається обліковий запис Користувача в Онлайн-кінотеатрі, який включає в себе відомості, необхідні для ідентифікації Користувача, та інформацію для авторизації. За допомогою облікового запису Користувач може: Заповнити свій профіль з інформацією про себе, вносити в нього зміни, при зміні власних даних; Контролювати дію своїх доступів, термін платежів, а також історію оплат і перегляду Контенту; Виконувати інші дії, описані в цій Угоді.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Користувач зобов'язується та гарантує вказувати точні та достовірні персональні дані і підтримувати їх в актуальному стані. Користувач усвідомлює і приймає, що надання недостовірної інформації Адміністратору може призвести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від адміністратора, розірвання цієї Угоди. 

8.2. Адміністратор має право зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Користувачем на Онлайн-кінотеатрі або надану Адміністратору іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, версія операційної системи та налаштування Пристрою, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Онлайн-кінотеатру і т.ін.). 

8.3. Адміністратор приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. Адміністратор зобов'язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів в межах чинного законодавства відповідної країни. 

8.4. Користувач дає свою згоду на обробку, в тому числі з використанням транскордонної передачі даних, Адміністратором або третіми особами за дорученням Адміністратора, персональних даних, що надаються Користувачем, зокрема імені, прізвища, псевдоніма, дати народження, e-mail адреси та логіна, статі, віку й іншого, в таких цілях: ідентифікації Користувача в рамках використання Онлайн-кінотеатру; забезпечення можливості використання Онлайн-кінотеатру, надання Користувачу послуг доступу до перегляду Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача; зв'язку з Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Онлайн-кінотеатру, а також обробка запитів та заявок від Користувача; поліпшення якості роботи Онлайн-кінотеатру, зручності його використання; таргетування рекламних матеріалів. 

8.5. Користувач проінформований і дає свою згоду, що під час транскордонної передачі його персональних даних одержувачі таких даних можуть знаходитися в іноземних державах, які не забезпечують адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних. Адміністратор, при цьому, зобов'язується вжити всіх належних заходів для забезпечення конфіденційності та безпеки будь-яких Персональних даних, переданих на територію будь-яких іноземних держав. Обробкою персональних даних є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Згода Користувача на обробку його персональних даних діє і термін використання персональних даних діє протягом терміну використання Користувачем Онлайн-кінотеатру та 5 (п'яти) років після закінчення останнього факту доступу Користувача до Онлайн-кінотеатру, якщо триваліший строк не передбачений чинним законодавством, застосовним до Угоди. 

8.6. У разі, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Користувачу необхідно направити відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: bigshort@wiz-art.ua. В такому випадку Адміністратор видаляє обліковий запис Користувача з Онлайн-кінотеатру та його персональні дані. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Онлайн-кінотеатру зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію, відповідно до законодавчо встановленої процедури, державному органу. 

8.7. Користувач дає свою згоду на використання Адміністратором файлів cookies - технології, за якою на Пристрій Користувача, по мережі Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про нього та ідентифікувати його при подальшому використанні Онлайн-кінотеатру. Адміністратор може використовувати файли cookies, зокрема, для: зберігання облікових даних Користувача, необхідних для автоматичного входу в його аккаунт, без необхідності повторного введення Користувачем таких даних. Також, для збереження налаштувань Користувача за попередніми відвідуваннями Онлайн-кінотеатру (країна, мова тощо), запам'ятовування відповідей на питання адресовані Користувачам Онлайн-кінотеатром (наприклад, стать, вік, тощо); отримання докладних технічних даних про дії Користувача в Онлайн-кінотеатрі, наприклад, відомості про останню відвідувану сторінку, кількості відвіданих сторінок і часу, проведеному на них, обраних фрагментах Онлайн-кінотеатру, інтервалі між клацаннями кнопки миші. Завдяки цьому Адміністратор може визначити найпопулярніші розділи Онлайн-кінотеатру та поліпшити якість надання їм послуг; отримання інформації про переглянуті Користувачем рекламно-інформаційні матеріали. Для зміни налаштувань файлів cookies Користувач може скористатися налаштуваннями свого браузера.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Всі права інтелектуальної власності на використання Онлайн-кінотеатру належать Компанії, а на Контент, що розміщений в Онлайн-кінотеатрі - його законним правовласникам. Онлайн-кінотеатр та Контент, як об'єкти інтелектуальної власності, підлягають правовій охороні згідно з чинним законодавством України, і міжнародно- правовим нормам. Якщо інше прямо не передбачено в Угоді або вказане Адміністратором, Користувач не отримує прав інтелектуальної власності на Контент, зокрема не має права на відтворення одиниць Контенту, продаж, інше відчуження, публічний показ, публічне виконання, доведення до загального відома тощо. 

9.2. За порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора, правовласників Контенту або третіх осіб Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України і міжнародно-правовими нормами. Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту відповідно до цієї Угоди, з метою отримання доступу до перегляду такого Контенту, є порушенням авторського права, і Користувач самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством України за такі дії. 

9.3. У разі, якщо Контент, або інша інформація, надана в Онлайн-кінотеатрі, буде доводитися публічно, наприклад, в розважальних закладах і місцях проведення дозвілля, організатори такого публічного доведення несуть відповідальність і самостійно вирішують претензії правовласників та/або третіх осіб, пов'язаних з таким використанням. За Адміністратором залишається право без сповіщення Користувача в будь-який момент видаляти з Онлайн-кінотеатру будь-який Контент, розміщений у ньому.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Ця Угода знаходиться в Онлайн-кінотеатрі у вільному доступі для Користувача. Чинна редакція Угоди доступна на Сайті. До цієї Угоди застосовується чинне законодавство України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Ця Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Користувачів з моменту здійснення факту використання Онлайн-кінотеатру. Всі суперечки, розбіжності, вимоги та претензії за цією Угодою повинні вирішуватися шляхом переговорів. 

10.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судовому порядку за місцезнаходженням Адміністратора згідно з чинним законодавством, застосовуваним до Угоди. Недійсність (незначність) або невідповідність чинному законодавству, що застосовується, будь-якої з умов цієї Угоди не впливає на дійсність її інших умов. 

10.3. Заголовки в Угоді наводяться для зручності і не впливають на тлумачення змісту статей Угоди. 

10.4. Всі терміни, які в тексті цієї Угоди пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них в цій Угоді і їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, які використовуються в даній Угоді і не визначені нею, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві застосованому до цієї Угоди. 

10.5. Будь-яке зобов'язання сторони не здійснювати будь-яку дію включає в себе зобов'язання не допускати вчинення такої дії. У разі подання Користувачем, зокрема, якщо Користувач є власником авторського права, що порушене, скарги щодо Контенту розміщеного в Онлайн-кінотеатрі, Користувач зобов'язаний надавати документи, які підтверджують підстави для скарги, чітку аргументацію та контактні дані для зв'язку.


Якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть нам на bigshort@wiz-art.ua